Algemene Voorwaarden Like her and me (01/01/2017)

 

De Roos (eenmanszaak)

Leopoldstraat 4

2570 Duffel

0494/11.85.41

stephanie_mal@hotmail.com

BE98 1325 3810 3093

2.1. Met het versturen van de bestelling  doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

2.2. uw offerte is slechts definitief wanneer u na betaling een besteloverzicht heeft ontvangen per e-mail. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is echter nog geen aanvaarding van uw bestelling, maar louter een document dat meedeelt dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij om te beslissen of wij uw bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, delen wij u dit onmiddellijk mee. Uiteraard zal het door u betaalde bedrag binnen de 7 dagen terugbetaald worden

2.1. om een bestelling te plaatsen dient u minstens 18 jaar te zijn.

3.1. De prijzen op de webshop zijn inclusief BTW en kunnen enkel wijzigen indien het geldende BTW – tarief wijzigt.

4.1. Betaling kan gebeuren via het betalingssysteem Mollie, waarbij je gebruik kan maken van Bankcontact, overschrijving,…

4.2. Indien de betaling geweigerd wordt door de uitgever van de  door u gebruikte betaalkaart kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de laattijdige – of niet – levering van de goederen.

5.1. uw bestelling wordt binnen de week na ontvangst én aanvaarding verzonden. Van deze termijn kan worden afgeweken in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: Stockbreuk, brand, waterschade, verkeerde telling. Dan krijgt u uiteraard uw geld terug.

5.2. De standaard leveringskosten zijn 5€

5.3. indien na ontvangst van uw bestelling blijkt dat een artikel niet meer in stock is zal u hiervan via e-mail op de hoogte worden gebracht en zal u een indicatie krijgen van de te verwachten levertermijn.

5.4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan u kan aantonen dat u ze niet ontvangen heeft.

6.1. De kosten voor de retournering zijn steeds voor de koper. Om te retourneren, gelieve gebruik te maken van de diensten van  van Bpost / DPD

6.2. Indien u een artikel wenst te retourneren, stuurt u binnen de 10 dagen na ontvangst van uw bestelling een mailtje naar  stephanie_mal@hotmail.com met vermelding van uw naam, uw bestelnummer en de reden van uw retour. Wij repleyen op deze mail binnen de 3 werkdagen en geven u alle nuttige gegevens met betrekking tot uw retour, waaronder het retouradres.

6.3. Indien u geen gebruik maakt van de in punt 6.2 retourmethode, kunnen wij uw retour niet verwerken en kunnen wij bijgevolg ook niet over gaan tot terugbetaling van de aankoopprijs

6.3. Indien u een artikel retourneert dienen wij dit in de originele staat, ongedragen en nog voorzien van alle labels terug te ontvangen. Zoniet kunnen wij uw retour niet aanvaarden. Beautyproducten, juwelen en make – up kunnen niet geretourneerd worden.

7.1. U heb steeds het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. U hoeft hiervoor geen reden voor op te geven. De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, in het bezit bent gesteld van de goederen.

7.2. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken dient u dit formulier ingevuld terug te sturen naar :

Stephanie Mal

Leopoldstraat 4

2570 Duffel

stephanie_mal@hotmail.com

7.3. bij ontvangst van de goederen door ons zullen de door u gedane betalingen teruggestort worden, inclusief de verzendkosten.  Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

8.1. Uw gegevens worden met de nodige discretie behandeld. Ze worden niet doorverkocht aan derden. Ze kunnen wel gebruikt worden voor commerciële doeleinden van Like Her and Me, en haar grote zus Beauty De roos.

8.2. indien u niet wenst dat u gegevens  voor bovenstaande commerciële doeleinden gebruikt worden, kan u dit steeds via e-mail laten weten via stephanie_mal@hotmail.com wij zorgen dan dat uw gegevens uit onze database verwijderd worden.

Het Belgische recht is van toepassing en bij geschillen zijnde Rechtbanken van Mechelen bevoegd